مرکز مقالات امام حسن (ع)

۲۱۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل سازی سازی رهایش کنترل شده داروی انسولین از هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه متاکریلامیددرمتاکریلیک اسید با استفاده از نرم افزار کامسول در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل سازی سازی رهایش کنترل شده داروی انسولین از هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه متاکریلامیددرمتاکریلیک اسید با استفاده از نرم افزار کامسول در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدل سازی سازی رهایش کنترل شده داروی انسولین از هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه متاکریلامیددرمتاکریلیک اسید با استفاده از نرم افزار کامسول در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل سازی سازی رهایش کنترل شده داروی انسولین از هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه متاکریلامیددرمتاکریلیک اسید با استفاده از نرم افزار کامسول در pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: 9
چکیده:
در این پژوهش، رهایش داروی انسولین از هیدروژل نانو کامپوزیتی بر پایه متاکریلامید-متاکریلیک اسید مدل سازی شده است. برای این منظور یک هندسه دو بعدی با دو ناحیه در مختصات استوانه در نظر گرفته شده و برای هر ناحیه معادلات حاکم بر سیستم بدست آمد و با توجه به شرایط مرزی و اولیه با استفاده از نرم افزار جامع کامسول حل شدند. نتایج نشان داد رهایش دارو از هیدروژل بصورت ناپایدار است و انتقال جرم تا رسیدن حالت تعادل یا از بین رفتن گرادیان پتانسیل شیمیایی ادامه می یابد. نتایج بدست آمده با داده های تجربی مقایسه شد که دارای تطابق خوبی می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تعیین درجه حادثه خیزی محورهای اصلی حمل و نقل جادهای استان کرمان با تکنیک تاکسونومی عددی در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تعیین درجه حادثه خیزی محورهای اصلی حمل و نقل جادهای استان کرمان با تکنیک تاکسونومی عددی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تعیین درجه حادثه خیزی محورهای اصلی حمل و نقل جادهای استان کرمان با تکنیک تاکسونومی عددی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تعیین درجه حادثه خیزی محورهای اصلی حمل و نقل جادهای استان کرمان با تکنیک تاکسونومی عددی در pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تصادفات رانندگی ناشی از افزایش حمل ونقل در جوامع امروزی، به یکی از معضلات مهم کشورهایدر حال توسعه در بخش حمل ونقل و اقتصاد تبدیل شده است. خسارات ناشی از مصدومیت و مرگ ومیر قربانیان این تصادفات تبدیل به یکی از چالش های مهم در زمینه ایمنی و سلامت عمومی گردیدهاست. این در حالی است که هدف از بنیانگذاری و تبیین یک سیاست حمل ونقلی برای یک کشورایجاد بهترین، مفیدترین، کاملترین و امنترین سیستم حمل ونقل و قراردادن آن با کمترین هزینه درجامعه می باشد. بدین جهت به منظور پیاده سازی موثر و سودمند حمل ونقل سعی می شود هزینه هایاجتماعی_اقتصادی تصادفات جادهای و آثار روانی غیرقابل جبران آن برروی افراد و جوامع، عواملایجاد تصادف و نحوهی پیشگیری از آنها با دقت شناسایی گردد. در این پژوهش تلاش گردید ضمنآشنایی با روشهای شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز با استفاده از روشهای کمی و کیفی بهبررسی درجه حادثه خیزی محورهای اصلی حمل و نقل جادهای استان کرمان با تکنیک تاکسونومیعددی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سال 1392 محورهای سیرجان - بردسیر و باغین- کرمانبا درجه حادثه خیزی 0/12 و 0/31 به ترتیب به عنوان غیربرخوردارترین و برخوردارترین محورهای استان از امنیت شناخته شده اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون ماری و آربکین و تاثیر آن بر کیفیت وکمیت روغن در رودبار در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون ماری و آربکین و تاثیر آن بر کیفیت وکمیت روغن در رودبار در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون ماری و آربکین و تاثیر آن بر کیفیت وکمیت روغن در رودبار در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون ماری و آربکین و تاثیر آن بر کیفیت وکمیت روغن در رودبار در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
تعداد صفحات: 9
چکیده:
زمان برداشت و شرایط نگهداری زیتون پس از برداشت از عوامل مهمی هستند که نتنها بر میزان روغن، بلکه برکیفیت آن نیز تاثیر بسزایی دارند. شرایط اقلیمی و منطقه ای از عواملی هستند که سبب شده زمان برداشت در مناطق مختلف متفاوت باشد. این تحقیق بمنظور ارزیابی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت روغن در ارقام زیتون ماری و آربکین کشت شده در رودبار استان گیلان انجام شد. بدین منظور دو رقم برتر ماری و آربکین انتخاب شد. از تاریخ بیستم آبان تا دهم آذر ماه هر ده روز یک بار نمونه برداری صورت گرفت. در هر مرحله از برداشت، خصوصیات کمی و کیفی روغن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان درصد روغن در رقم آربکین56/16درصد در برداشت آخر و کمترین میزان درصد روغن در رقم ماری34/8 در برداشت اول بود. درصد اسید چرب آزاد بدون در نظر گرفتن رقم، با پیشرفت رسیدگی افزایش یافت درحالیکه میزان پلی فنل کاهش یافت


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پیش بینی بودجه یک بانک دولتی برای عرضه در بازار سرمایه با استفاده از یک مدل ریاضی در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیش بینی بودجه یک بانک دولتی برای عرضه در بازار سرمایه با استفاده از یک مدل ریاضی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پیش بینی بودجه یک بانک دولتی برای عرضه در بازار سرمایه با استفاده از یک مدل ریاضی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پیش بینی بودجه یک بانک دولتی برای عرضه در بازار سرمایه با استفاده از یک مدل ریاضی در pdf :

دانلود مقاله پیش بینی بودجه یک بانک دولتی برای عرضه در بازار سرمایه با استفاده از یک مدل ریاضی در pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات) از صفحه 27 تا 40 منتشر شده است.
نام: پیش بینی بودجه یک بانک دولتی برای عرضه در بازار سرمایه با استفاده از یک مدل ریاضی
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه
مقاله نیرو
مقاله ضرایب اورتوتروپیک
مقاله کامپوزیت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استفاده از مدلهای ریاضی درعلوم مختلف کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. در این مقاله بودجه ریزی یک بانک فرضی دولتی در 4 سال متوالی جهت ورود به بازار سرمایه با یک مدل ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف: پیش بینی بودجه ریزی یک بانک دولتی برای 4 سال متوالی با استفاده از یک مدل ریاضی جهت ورود به بازار سرمایه.
روش بررسی: بودجه با یک المان فرضی از یک سازه استوانه ای کامپوزیتی که رفتار آن در دو جهت عمود بر هم متفاوت است شبیه سازی شد. چهار پارامتر خارجی نظیر نرخ تورم، بودجه جاری دولت، رشد نقدینگی و GDP به عنوان نیروهایی که از خارج بر المان فرضی نیرو وارد کرده و باعث حرکت پیچشیو فشاری در نهایت انقباض سازه (بودجه) شده و پنج عامل داخلی نظیر درآمدها، هزینه ها، سود و زیان، منابع و مصارف به عنوان ضرایب اورتوتروپیک داخلی شبیه سازی شدند. سپس معادلات مذکور به روش PDE با شرط مرزی که پاسخهای مساله را ارضا کند حل شد. نتیجه حل معادلات خروجی مدل به عنوان برایند نیروی حاصل ارایه گردید.
نتایج: نتایج حاصل از مدل نشان داد تئوری فرضی جهت تخمین بودجه بانک فرضی مناسب بوده و در جایی که بودجه ریزی حالت خطی دارد درصد خطای مدل با عملکرد بانک ناچیز می باشد.
نتیجه گیری: هدف از انجام این تحقیق استفاده از یک مدل ریاضی بر مبنای یک پدیده فیزیکی جهت بودجه ریزی یک بانک فرضی بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبکه توزیع در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبکه توزیع در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبکه توزیع در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی بر حفاظت شبکه توزیع در pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

با رشد شبکه های قدرت و اتصال بین آ نها، سطح جریان خطا افزایش پیدا می کند . به کارگیری محدود کننده های ابررسانایی جریان خطا (SFCL) می تواند منجر به کاهش سطح جریان خطا
شود به گونه ای که کلیدهای فشارقوی بتوانند به راحتی عمل کنند . اما نصب SFCL جریان خطا را کاهش داده و چون زمان عملکرد رله ها جریا ن زیاد کاهشی با جریان شبکه نسبت عکس
دارد، بنابراین دوره خطا در شبکه افزایش پیدا کرده و کلیدهای قدرت دیرتر عمل می کنند که این موضوع می تواند برای محدود کننده های جریان خطا عیب محسوب گردد . در مقاله تلاش
می شود با بررسی تاثیر محدودساز بر رفتار حفاظتی شبکه و اضافه ولتاژ ناشی از قطع کلیدهای قدرت، نتایج ارائه شود .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اهمیتدبی آبهای زیر زمینی و تاثیر چرخشآب دریا روی نرخ انتقال مصالح از مرز آب و رسوبات در محیط دریا (SGWD) در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اهمیتدبی آبهای زیر زمینی و تاثیر چرخشآب دریا روی نرخ انتقال مصالح از مرز آب و رسوبات در محیط دریا (SGWD) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اهمیتدبی آبهای زیر زمینی و تاثیر چرخشآب دریا روی نرخ انتقال مصالح از مرز آب و رسوبات در محیط دریا (SGWD) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اهمیتدبی آبهای زیر زمینی و تاثیر چرخشآب دریا روی نرخ انتقال مصالح از مرز آب و رسوبات در محیط دریا (SGWD) در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: 13

چکیده:

جا به جایی آب از سطوح مشترک آب و رسوبات برای اکولوژی زیست گاه های آبزیان خیلی مهم است. تخلیه آب زیر زمینی زیر دریاها اصولاً با جریان افقی دیده می شود و می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. در محیط های دریایی نزدیک ساحل، احتمالاً عامل اصلی ، جریان اب زیر زمینی از مناطق واقع در ارتفاعات است. در محیط های اقیانوس ،SGWD احتمالاً بیشتر تحت تاثیر جزر و مد و اثر، تغییر ناگهانی فشار (مایعات) است. بنابراین SGWD ترکیب های مختلفی از آب دریا و آب زیر زمینی شیرین را نشان می هد. این مقاله، نخستین بررسی منطقه ای SGWD و حل شونده های همراه آن را در زیست گاه های جزایر مرجانی فلات قاره و مصب های کم عمق را خلاصه می کند و اندازه حجم آبی که از طریق رسوبات دریایی به جریان می افتد را خاطرنشان می سازد. راده های SGWD از محل هایی درFlorida Keys و فلات قاره جنوب شرقی آمریکا نشان می دهند که جابه جایی آب از میان سطوح مشترک آب و رسوبات حداقل برای اعماق 0 تا 35 متری آب پدیده ای معمولی و عادی است. مقادیر تخلیه Florida Keys برای اعماق 27M ، (فرمول درمتن اصلی مقاله ) و برای اعماق 39M تا 27 Ca ، (فرمول درمتن اصلی مقاله ) است .در فلات قاره جنوب شرقی، تخلیه بین ca6 (فرمول درمتن اصلی مقاله ) متغیر است .محلی در عمق 20 متری یافت شد که دماغه هیدرولیکی منفی طولانی و جریان متوسط آب دریا به رسوبات (فرمول درمتن اصلی مقاله ) وجود داشت. اگر چه مدلهای آب شناسی – زمین شناسی توام بودن SGWD با ارتفاع های هیدرولیک واقع در زمین را پیش بینی کنند. (درجه) شوری پایین تر قطعی SGWD را نمی توان کشف کرد. به نظر می رسد نیروی محرکه ای در حال پمپاژ زیر کشندی است و مقدار زیادی از تخلیه و آبدهی اندازه گیری شده شاید آب دریای بازگردانده شده باشد. این تحقیق همچنین ثابت کرد که SGWD برای جا به جا کردن و حرکت دادن حل شونده های محلول به ستون آب سودمند است و می تواند حلقه مهمی در ترویج منطقه ای کف دریا در اکو سیستم های فلات قاره ای باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی مولکولی وقوع عفونتهای تنفسی ناشی از ما یکوپلاسما ما یکوئیدس ز یرگونه ما یکوئیدس کلونی کوچک و بزرگ در گاو، گوسفند وبز نژاد ایرانی در pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مولکولی وقوع عفونتهای تنفسی ناشی از ما یکوپلاسما ما یکوئیدس ز یرگونه ما یکوئیدس کلونی کوچک و بزرگ در گاو، گوسفند وبز نژاد ایرانی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی مولکولی وقوع عفونتهای تنفسی ناشی از ما یکوپلاسما ما یکوئیدس ز یرگونه ما یکوئیدس کلونی کوچک و بزرگ در گاو، گوسفند وبز نژاد ایرانی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی مولکولی وقوع عفونتهای تنفسی ناشی از ما یکوپلاسما ما یکوئیدس ز یرگونه ما یکوئیدس کلونی کوچک و بزرگ در گاو، گوسفند وبز نژاد ایرانی در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

عفونتهای تنفسی ما یکوپلاسما یی سبب خسارات اقتصاد ی فراوان در نشخوارکنندگان بخصوص در منطقه آفر یقا وخاورمیانه میشود . با اینکه تشخیص صحیح گونه ها ی ما یکوپلاسما در تعقیب استراتژی بهبود وضعیت بهداشتی و مدیریتی درفیلد نقش مهمی ایفا می کند، ولی با ا ین وجود تشخیص تفریقی علائم بالینی عفونتها ی ما یکوپلاسما یی از سایر عوامل مشابه بسیارمشکل است .
این تحقیق شامل مطالعات مولکولی و میکروبیولوژیکی برا ی تشخیص ما یکوپلاسما ما یکوئیدس زیرگونه ما یکوئیدس کلونی کوچک وبزرگ در ریه های پنومونیک گاو،گوسفند و بز در ایران می باشد . تعداد 180 نمونه ریه مشکوک از کشتارگاهی در کرمانشاه، غرب ا یران، در طول سال 1384-1386 جمع آوری ودر مجاورت یخ به آزما یشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران وانستیتوی تحقیقاتی رازی کرج منتقل شدند . نمونه ها ی ریه بر اساس و یژگی ها ی رنگ، قوام و سطح مقطع بررسی شد ند . ضایعات ماکروسکوپی شامل هپاتیزهشدن ر یه با زخمهای سفیدو خاکستری و ظاهر منقوط دارای فیبرین یا بدون آن بودند . برای هر نمونه ابتدا بافت ریه راخرد کرده و با بکارگیری فیلتر استات سلولز 0/45-2/5 میکرومتر، به محیط کشت مایع) PPLO شر کت ) DIFFCO افزوده شدند . نمونه ها به انکوباتور %6/8 دی اکسید کربن منتقل شدند . پس از 10-14 روز ، لوله ها ی کشت که زردرنگ شده بودند در پلیت ها ی محیط کشت PPLO آگار ساب کالچر داده شدند . پس از مشاهده، کلون ی ها ی و یژه ما یکوپلاسما در سطح آگار، استخراج DNA بر اساس رو ش فنل انجام گرد ید . DNA استخر اج شده، همراه با %50 گلیسرول، در -20 درجه نگهداری شد . روش PCR براساس S rRNA 16 بر روی DNA استخراج شده با استفاده از پرا یمراخنصاصی جنس و گونه انجام شد و آمپلی کن ها ی بوجودآمده 573 bp بودند . تعداد 40 نمونه از مجموع 180 نمونه ریه با روشPCR از جهت جنس ما یکوپلاسما مثبت بودند 22/2%) در حالیکه در محیط کشت، تنها در30 نمونه ر یه کلنی ها یمایکوپلاسما رشد کردند ).16/6%) هیچ تفاوت معنی داری از نظر سن و جنس در مبتلا یان مثبت مشاهده نگرد ید . بیشترین در صد زمان ابتلا به عفونت درماه آذر (32%) و کمترین آن در ماه مرداد (2/5%) بوده است . از نظر ا یتلا بهمایکوپلاسما ما یکوئیدس ز یرگونه ما یکوئیدس کلونی ها ی کوچک وبزرگ ، هیچ نمونه مثبتی بر اساس 21 CAP-PCRمشاهده نشد . مطالعه حاضر به بررسی دو سو یه از کلاستر ما یکوئیدس در نشخوارکنندگان ا یرانی می پردازد بررسی ها ی بیشتری در مورد پروفا یل گونه ها ی ما یکوپلاسما در عفونتها ی تنفسی نشخوارکنندگان در ایران باید صورت بگیرد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه ناپیوستگیهای برداشت شده از گمانه های جهت دار با استفاده از نرم افزارMATLAB : مطالعه موردی معدن شماره 1 گل گهر در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه ناپیوستگیهای برداشت شده از گمانه های جهت دار با استفاده از نرم افزارMATLAB : مطالعه موردی معدن شماره 1 گل گهر در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه ناپیوستگیهای برداشت شده از گمانه های جهت دار با استفاده از نرم افزارMATLAB : مطالعه موردی معدن شماره 1 گل گهر در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه ناپیوستگیهای برداشت شده از گمانه های جهت دار با استفاده از نرم افزارMATLAB : مطالعه موردی معدن شماره 1 گل گهر در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
برای طراحی دیواره معادن روبازویا فضای زیرزمینی مطالعات ژئوتکنیکی که براساس برداشت های سطحی صورت میگیرد به تنهایی جهت تعیین جهتداری ناپیوستگی های سنگ کافی نیست ازاین رو برای بررسی و تهیه اطلاعات دقیقتر ازمغزه های حاصل ازحفرگمانه بهره گرفته میشود برای برداشت اطلاعات ازگمانه ها باید مغزه جهت یابی شود جهت یابی مغزه به روشهای مختلفی صورت می پذیرد دراین مقاله به منظور جهت دار کردن مغزه های حفاری ازدستگاه جهت یاب Van Ruth استفاده شده است ازاطلاعات برداشت شده مقدارشیب حقیقی و جهت شیب صفحه ناپیوستگی بدست نمی اید براین اساس به کمک نرم افزار MATLAB برنامه ای نوشته شد تا مقادیرحقیقی شیب و جهت شیب هرناپیوستگی تعیین شود بدین منظور از5گمانه ژئوتکنیکی حفرشده درمعدن گل گهر سیرجان برای تعیین جهت داری ناپیوستگی ها دیواره شمالی بهره گرفته شد اطلاعات برداشت شده حاصل ازاین گمانه ها با برنامه MATLAB مورد تحلیل قرارگرفت و با برنامه Dips مقایسه شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسایی خشکسالی های شدید و اثرات آن بر محصولات کشاورزی غالب در استان ایلام در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسایی خشکسالی های شدید و اثرات آن بر محصولات کشاورزی غالب در استان ایلام در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شناسایی خشکسالی های شدید و اثرات آن بر محصولات کشاورزی غالب در استان ایلام در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسایی خشکسالی های شدید و اثرات آن بر محصولات کشاورزی غالب در استان ایلام در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی آب، انسان و زمین
تعداد صفحات: 9
چکیده:
استان ایلام به دلیل موقعیت خاص و توپوگرافی جغرافیایی یکی از مناطقی است که خشکسالی در سال های اخیر گریبانگیر آنشده و باعث خشکی آب های سطحی، از بین رفتن مراتع، بیابان زاییی ، هجوم گاه وبی گاه افت به مزارع کشاورزی و درختان بلوط، تغییرات اقلیم هواشناسی و هم چنین وقوع پدیده گرد و غبار شده است. استان 38 درصد از عرصه ها به کشت انواع محصولات کشاورزی اختصاص دارد. سال های پرآب و بسیار مرطوب سالهای 83- 1382، 84- 1383 و 86- 1385 می باشند. در سال های که پدیده خشکسالی بیشترین خسارت را بر جای گذاشته برداشت گندم و جو به صورت بسیار زیادی کاهش یافته و به کمتر ازیک سوم 1/3 برداشت در سال های پر آب رسیده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله The Effect of TimeدرBased Demand Response Program on LDC and Reliability of Power System در pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله The Effect of TimeدرBased Demand Response Program on LDC and Reliability of Power System در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله The Effect of TimeدرBased Demand Response Program on LDC and Reliability of Power System در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله The Effect of TimeدرBased Demand Response Program on LDC and Reliability of Power System در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:

In recent years, the Demand Response (DR) programs have been developed to improve power system operation. If DR programs are implemented successfully, the system operatorwill meet its goal of reducing the peak load, and the customers will achieve economic benefits. Response of the customers to theDR programs affects the daily load curve. Therefore, the Load Duration Curve (LDC) changes due to the responsiveness of thecustomers over a year. These changes in LDC can improve thereliability indices of the system. So far, the effects of DR are often investigated over the daily time horizon. In this paper, wecomprehensively investigate the effect of several TOU programs on the yearly LDC using an analytical DR model. Simulationsare performed on the IEEE 24-bus reliability test system (RTS). In our analysis, the effects of implementing the DR programs onthe annual peak, annual energy, load factor, customer’s bill and expected energy not supplied (EENS) as a reliability index, are investigated. According to the results, even the relatively low participation of the customers in DR programs can have considerable effects on the LDC and reliability of the system.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید