مرکز مقالات امام حسن (ع)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عامل‌های نرم افزاری و معماری عامل‌های نرم افزاری در pdf دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عامل‌های نرم افزاری و معماری عامل‌های نرم افزاری در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله عامل‌های نرم افزاری و معماری عامل‌های نرم افزاری در pdf

فصل اول
مقدمه  
یک عامل نرم افزاری چیست؟ 
عاملهای فراگیری کار اشتراکی 
چرا عامل های نرم افزاری؟ 
ترکیب کردن عوامل به عنوان مدیران منبع      
پیروزی مشکلات رابط کاربر 
مدیریت غیر مستقیم توسط بکارگیری 
عاملها و تجربه کاربران
فصل دوم
عاملها برای یادگیری و کمک هوشمند      
ویژگیهای کامپیوترهای life like      
عاملهای نرم افزاری برای فراگیری مشارکتی. کتاب Boy(1997) 
سیستم M          
عامل اجتماعی، کار مشترک و متحرک      
فصل سوم
افکار مجزا    
یادداشتها  
فصل چهارم
مقدمه    
مسائل امنیتی با عوامل و واسطه های نرم افزار   
از الگوریتم ها تا سیستم ها    
فن سیستم ها   
Virtual secretary

مقدمه

معرفی عاملهای نرم افزاری

از ابتدای تاریخ ثبت شده، مردم  شیفته ی ایده ی  عناصر غیر انسانی شده بودند. تصورات معروف درباره ی یک آدم مکانیکی، شبه انسانها، رباتها،; وموجودات افسانه ای دانش به فرهنگ ما نفوذ کرده است که پشت صحنه نا آگاهانه را شکل می دهد که در مقابل عاملان نرم افزاری مشاهده شده اند. کلمه ی ربات که از czech کلمه ای برای کار پر زحمت گرفته شده است به دنبال بازی karel capek’s در سال 1921 در RUR (ربات های جهانی Rossum) مشهور شد. زمانی که رباتهای capek کارکنان کارخانه بودند، عموم همچنین بارها رؤیای رومانتیک رباتها را به عنوان ناظران دیجیتالی پذیرفته بودند که مانند مکانیکی هایی هستند که در ویژگی زنده ساخته شده اند. Jetson ها روزی وظایف مادی خانواده که در خانه انجام میشود مورد بررسی قرار می دهند.علی رغم اینچنین آغازهای بی ضرر، تصور عمده ی عموم از استعدادهای مصنوعی مجسم کننده ی مخلوقات در اکثر اوقات بیشتر یک کابوس بوده است تا یک رؤیا. آیا نیروی وحشت آور رباتها ارتباط بین انسانها و غلامان کارفرماها را معکوس خواهد کرد؟ هر روزه تجربه های کاربران کامپیوتر با رمز و رازهای نرم افزار معمولی توسط اشکالهای رنجش آور روبرو میشود، ویژگیهای نا محدود و ویروسهای خطرناک که ترس از این که نرم افزار مخلوقات خودمختار را نیرو می بخشد حتی مسئله های بیشتری را مطرح میکند. رباتهای باهوشتر توانایی بیشتری در تعقیب بهره های خودشان نسبت به  کارفرمایشان دارند.رباتهایی که بیشتر شبیه انسان هستند نقطه ضعف ها و گریز از مرکز های بیشتری از انسان را نمایش میدهند. همانطور که نگرانیهای پنهان نمی تواند در طرح عناصر نرم افزاری انکار شود، حقیقتا بیش از یک دانه از حقیقت در هر کدام از آنها موجود است

اگرچه ماشین های خودکار از گونه های متنوع برای قرنها وجود داشته است تنها با پیشرفت کامپیوترها و کنترل تئوری از زمان جنگ جهانی دوم است که هر چیزی شبیه عناصر خودمختار ظاهر شده است. نرماندیها(1997) مشاهده کردند که شاید ارتباط بیشتر سوابق با عناصر هوشمند امروزی سرومکانیزم هستند و وسایل کنترل دیگری شامل کنترل کارخانه و صعود خودکار، فرود آمدن و کنترل پرواز هواپیما. اگرچه عواملی که اکنون در نظر گرفته شده اند در راههای مهم و مفاهیم اولیه متفاوت اند

به طور مؤثر برای لحظه ای، به نظر میرسد مومنتوم از سخت افزار به نرم افزارتغییر کرده است، از اتمهایی که یک ربات مکانیکی در یک بیت جای میدهد که یک عامل دیجیتالی را می سازد.(negroponte 1997 )

آلان کی، یک طرفدار طولانی مدت تکنولوژی عامل، یک نقشه ی کوچک ردیابی بیشتر اصول اخیر عوامل نرم افزاری را فراهم کرد

ایده ی یک عامل از جان مک کارتی در اواسط 1950 سر چشمه می گیرد، و این مفهوم توسط اولیور جی سلفریج چند سال بعد مسکوک شده است. زمانی که هر دوی آنها در مؤسسه ی تکنولوژی ماساچست بودند.  آنها سیستمی در نظر داشتند که وقتی  هدفی به آن داده می شد می توانست جزئیات مناسب عملیات کامپیوتر را اجرا کند و در خواست کند و تجهیزات را دریافت کند، که  زمانی که در این فرضیه تردید وجود داشت در مفاهیم انسانی پیشنهاد شد.یک عامل می تواند یک ربات ایمن باشد که زندگی می کند و با جهان کامپیوتری تجارت میکند.(کی1984)

نوانا (1966) تحقیق عامل را به دو رشته  اصلی تقسیم کرد

 اولین رشته حدود سال1977 و دومی حدود سال 1990 شروع شد. رشته ی اول که در آن اصول اساسا هوش ساختگی توزیع شده هستند (DAI  ).این رشته اساسا روی عوامل گونه ی مشورتی با مدلهای سمبلیک ورودی متمرکز شده است. اینچنین کارهایی در فهم نگرانی های بزرگ مانند تعامل و ارتباط بین عوامل ، تجزیه و توزیع وظایف ، هماهنگی و همکاری، تضاد تفکیک پذیری با مذاکره وغیره شرکت داده می شود

دومین رشته در مقایسه یک حرکت در حال رشد اخیر سریع برای مطالعه ی محدوده ی وسیعی از گونه های عامل از احمقانه ترین آنها تا هوشمندانه ترین آنها است. تاکید بر این موضوع موشکافانه از مشورت به عمل واز استدلال به فعالیت حرکتی مجدد تغییر یافته است. تنوع خیلی زیاد عملیات و دستیافته ها نشانی کلیدی است که عوامل نرم افزاری شاهراه بشوند

دعوت به مبارزه که توسط محققان اخیر کنار گذاشته شده بود به طور متنوع توسط افراد جدید در هوش ساختگی توزیع شده ، رباتیکها، زندگی مصنوعی، محاسبه شئ توزیع شده ، تعامل کامپیوتر و انسان، واسطه های باهوش و انطباقی، تحقیق هوشمندانه و تصفیه، بازیابی اطلاعات، فراگیری دانش، برنامه ریزی کاربر، برنامه ریزی توسط دمونستراسیون و یک لیست رو به رشد از رشته های دیگر ادامه یافته است. همانطور که “عامل ها” ی بسیاری از تنوعات توسعه یافته اند هیاهو در استفاده از این مفهوم بدون توافق مشابهی در اینکه مفهومش چیست وجود داشته است. برخی از برنامه ها به سادگی عامل نامیده می شوند به دلیل اینکه آنها در پیشرفت برای اجرای وظایف روی ماشینهای کنترل از راه دور متوانند برنامه ریزی شوند (بی شباهت به شغلهای دسته بندی شده در یک کادر اصلی نیست) بعضی از آنها به این دلیل که آنها وظایف محاسبه در رده های پایین را انجام می دهند زمانی که دستور العمل  زبان برنامه ریزی رده های بالاتر یا زبان برنامه نویسی ساده به آنها آموخته شده باشد. (apple computer1993) بعضیها به این دلیل که آنها اسباب اجرای یک تابع شناختی متراکم یا ابتدایی هستند(Minsky 1986, Minsky and riecken 1994)، بعضیها به این دلیل که آنهاویژگیهای هوشمندی توزیع شده را آشکار می کند(Moulin and chaib-draa 1996) ، بعضیها به این دلیل که آنها نقش میانجی گری بین مردم و برنامه ها را به کار می برند. (Coultaz 1990; Wiederhold 1992) بعضیها به این دلیل که آنها نقش یک همیار هوشمند را اجرا می کنند(Boy 1991, Maes 1997) بعضیها به این دلیل که آنها می توانند در یک راه خود جهت گیری از کامپیوتر به کامپیوتر انتقال یابند.(White 1996) بعضیها به این دلیل که آنها خودشان را به عنوان یک کاراکتر باور کردنی معرفی می کنند(Ball et all. 1996, Bates 1994, Hayes-roth, BROWNSTON, and Gent 1995)بعضیها به این دلیل که آنها به زبان ارتباطی عامل صحبت می کنند (Genesereth 1997, Finin et al. 1997). بعضیها به این دلیل که آنها توسط کاربران به عنوان غرض مندی و جنبه های دیگری از حالت ذهنی نشان داده می شوند(Shoham 1997)

خارج از این اغتشاشات ،دو دستاورد جدا اما مرتبط در تعریف عامل مورد تلاش قرار گرفته بود0یکی بر اساس اندیشه ی عامل به عنوان اسناد ساخته شده توسط چند نفر بنا شده بود،دیگری بر اساس دارا بودن وصف خواصی که عامل های نرم افزاری طراحی می شوند،بنا شده است0 این دید مکمل در مقطع “عامل نرم افزاری چیست ” خلاصه می شوند. مقطع ثانویه راجع به دلیل عامل های نرم افزاری که خود به دو بخش جدا مربوط میشوند، بحث میکند

ساده کردن پیچیدگیهای محاسبه ی توزیع شده
پیروز شدن محدودیت های اخیر دستاورد های مشترک کاربران مقطع هایی مرور فصل به فصلی از کتابهای باقیمانده را فراهم میکند


یک عامل نرم افزاری چیست؟

این مقطع دو بخش عامل که در حال بررسی استِ: عامل به عنوان اسناد و عامل به عنوان یک توصیف را خلاصه می کند

عامل به عنوان اسناد:

همانطورکه در گذشته نوشته شده است یکی از برجسته ترین چیزها در باره ی تحقیقات اخیر و توسعه در عامل های نرم افزاری این است که چطورتشابه کوچکی بین دستاوردهای متفاوت وجود دارد.هنوز بعضی چیزهایی که ما بطور حسی فهمیدیم به عنوان یک  “شباهت خانوادگی “در بین انها وجود دارد.چون این شباهت نمی تواند در شباهت در جزئیات اجرا، معماری یا تئوری باشد باید یک درجه ی خوب و نقش چشم های یک ناظر باشد. عامل آن چیزی است  که عامل انجام میدهد.اگر چه شعاری بسیار آسان است که در تسخیر میگیرد. سرانجام ماهیت این دیدگاه که ضروری است نمی تواند بوسیله فهرست کردن یک مجموعه از خواص مشخص شود اما اساسا شامل تخصیص روی بخش های مختلف بشر است. این دیدگاه کمک میکند تا بفهمیم چرا پیش آمدن با همه ی تعاریف عامل، بسیار مشکل است. عامل هوشمندی یک شخص، هدف هوشمندی شخص دیگر است وهدف با هوش امروز، برنامه ی بی معنی فرداست0 تشخیص کلیدی در پیش نگری ما و اشاره ای از نظر ماست

ادعای بسیاری از توضیح دهندگان عامل این است که تنها بعضی از الگوریتم های مربوط به ارائه ی اشیای متمایل نسبت به یک رویه ای آسانتر میتواند اظهار داشته شود وفهمیده شود 0 بنا براین گاهی ممکن است برای کاربران وتوسعه دهندگان این اسانترباشد که روند برنامه هایشان را در مفهوم عامل ها تفسیر کنند0دیکشنری امریکایی HERITAGE ،یک عا مل را به صورت زیر تعریف میکند: “چیزی که عمل می کند یا قدرت یا اختیار عمل کردن دارد;یا به بیانی دیگر “یا” وسیله ای که توسط آن چیزی انجام شده یا موجب شده است ؛وسایل و تجهیزات.” مفهوم از قسمت حال فعل لاتین agere:رانندگی کردن، هدایت کردن،عمل کردن یا انجام دادن.مانند حس هر روزه ،ما از یک عامل نرم افزاری انتظار داریم که بابت فردی برای انجام یک وظیفه خاصی عمل کند که بر او محول شده است.اما از آنجاییکه جدا کردن هر جز خسته کننده است، ما دوست داریم که عوامل ما قادر به تشخیص منظور ما از آن چیزی که به آنها میگوییم باشند.عوامل تنهادر صورتی قادر به این هستند که چیزهایی راجع به زمینه درخواست شده بدانند.سپس بهترین عامل ها ،فقط نیاز ندارند که یک شکل خاص مهارت را تمرین کنند.بلکه همچنین نیاز دارند که در محاسبه غرابت کاربر و شرایط برده شوند.در این حالت ،یک عامل،نقش چیزی را بازی می کند که negroponte آن را یک “خواهر زن دیجیتالی” نامید: وقتی که من می خواهم که ترجیحاٌ به جای خواندن بازنگری ها به سینماها روم ،از خواهرزنم تقاضا میکنم که بیاید . همه ما یک معادل داریم که هم بر فیلم ها ماهر است و هم بر ما .آن چیزی که ما نیاز به ساخت آن داریم یک خواهر زن دیجیتالی است

در حقیقت مفهوم “عامل” که در کمک کردن انسانها به انسانها مجسم شده است در اکثراوقات در جایی است که مهارت حقیقاً با دانش شما مخلوط شده باشد. یک عامل سفر خوب اطلاعات از هتل ها و رستورانها را با اطلاعات درباره خودتان در می آمیزد.یک عامل مکان واقعی ،یک مدل از خودتان از ردیف خانه هایی که برای برای شما مناسب هستند به همراه درجه های متنوع موفقیت می سازد .حال یک عامل پاسخگوی تلفن ،یک عامل اخبار یا یک عامل سازماندهی پست الکترونیکی را در نظر بگیرید.چیزی که همه ی آنها به طور رایج دارند قابلیت مدل کردن شماست.((neroponte

زمانی که تشریح بالا به نظر میرسد که حداقل افرادی را که ادعا میکنند یک سیستم صورت پرداخت معمولی(دستمزد) میتواند به عنوان یک عامل مورد توجه قرار گیرد،رد میکند،هنوز فضای زیادی برای مخالفت وجود دارد.(franklon & grassen 1996)برای مثال اخیراً تعداد تعجب برانگیز توسعه گران اجراهای موجود نرم افزارهای خود را به عنوان عاملها دوباره نامگذاری کرده اند،علی رغم این حقیقت که به نظر میرسد شباهت کمی با عاملها دارند .همانند مشاهده های فونر.( foner 1993)

“.. من مطابقت کمی برای بیشتر پیشنهادهای تجاری که خودشان را عامل می نامند پیدا کردم. بیشتر آنها به طور گسترده به جنبه انسانی قایل  شدن برای نرم افزار گرایش داشتند. و سپس نتیجه میگیرند که به خاطراین جنبه انسانی داشتن باید یک عامل باشد ،در حالتی که به طور همزمان فراهم کردن هرگونه قدرت یا قرارداد اجتماعی بین کاربر و عامل با شکست مواجه می شود.بیشتر انها ،با اشکال ،خود مختار هستند.به جز حسابهای یک کار طبقه ای جدول بندی شده و اصولی. تعداد زیادی به طور قبیح تنزل نمی کنند و به همین دلیل اعتقاد کافی برای استدلال بیشتر نسبت به وکالت جزیی و ناچیز و خطرهای همراه با آن ،القا نمیکنند.”

Shoham یک مثال عملی فراهم میکند که با آن مثال بیان می کند که اگر هر چیزی می تواند به عنوان یک عامل توصیف شود ،این چنین عملکردی همیشه با سود همراه نیست

ایجاد یک تغییر کوچک به عنوان یک عامل بسیار مشارکت توسط قابلیت انتقال که با تمایل انجام میشود کاملاً منسجم است.که مطلقاً جریان را انتقال میدهد وقتی که باور کرده است که ما میخواهیم انتقال یابد نه صورت دیگری ، قطع کردن تغییر به سادگی راه ارتباط با آرزوهایمان است

اگرچه ،در حالیکه این یک منظر منسجم است تا زمانی که ضرورتاً مکانیزم را کارآمد برای تشریح مکانیزمی و ساده تر رفتار آن دریابیم.(shoham1993 )

بر اساس ویژگی ها و قانون های فیزیکی پیش بینی میشود.                   حالت فیزیکی

بر اساس اینکه چه چیزهایی طراحی میشود برای انجام پیش بینی میشود     حالت طرح

بر اساس فرض عامل معقول برای انجام پیش بینی میشود                       حالت عمدی

 سه حالت پیش گویاندی dennitt از سال1993 _1992 

دنیت سه حا لت پیش گویاند را توصیف می کند که مردم میتوانند سیستم ها را به آینده ببرند.مردم هر چیزی را که بیش ترین راحتی را در اختیار انتخاب خواهند کرد برای سیستم های طبیعی (برای مثال برخورد توپهای بیلیارد)برای مردم پیش بینی کردن رفتارها بر اساس ویژگیها و قانونهای فیزیکی عملی است. اگر ما به طور کافی راجع به یک سیستم طراحی شده اطلاعات داشته باشیم ما به راحتی می توانیم رفتارهای ان را بر اساس نقش هایش پیش بینی کنیم این طراحی شده است تا چه کاری انجام دهد این چنین john mcccathy   در کارش بر روی نصیحت پذیران در اواسط سال 1950 مشاهده کرد” در بعضی مواقع پیچیدگی سیستم شرایطی را ایجاد می کند که بهترین کار پذیرفتن نصیحت است.”(ryan 1996)

برای مثال برای پیش بینی رفتار بشر، حیوانات ،ربات ها یا عوامل ممکن است این مناسب تر باشد که حالتی را بر اساس فرض عامل معقول قرار دهیم تا اینکه بر اساس فهم محدود ما از طرح اولیه اصولی آنها باشد

Sigh (1994) چندین دلایل عملی و تکنیکی برای در خواست نشان دادن عوامل به عنوان سیستم های عمدی نشان داد

(i)                آنها مانند طراحان و تحلیل کنندگان برای ما طبیعی هستند

(ii)             توصیف مختصر ،کمک به هم و توضیح رفتار سیستم های پیچیده را فراهم ساخت

(iii)          الگوهای عملکرد و قطعاً منظم را که در اجرای کامل فیزیکی عامل در سیستم مستقل است را قابل دسترسی ساخت

(iv)           ممکن است استفاده شود به وسیله ی خود عامل ها در استدلال درباره همدیگر

عامل به عنوان توصیف

بیشترین تعریف وی÷ه  عامل نرم افزاری که بسیاری از محققان عامل ان را قابل قبول می دانند این است که : یک وجود نرم افزاری است به طوریکه فعالیت ها به طور پیوسته و خود گردان در یک محیط خاص و اغلب پر شده از عامل های دیگر انجام میشود و پردازش می کند.(shohan 1997) . نیاز به پیوستگی و خود مختاری ناشی می شود از خواسته ها به یک عامل با توانایی حمل فعالیت ها با یک روش هوشمندانه و انعطاف پذیر که واکنشی برای تغییرات در محیط بدون نیاز دایمی راهنمایی ها و مداخله ی بشر است.تصوراً یک عامل که به طور پیوسته در یک محیط در طول یک دوره ی طولانی از زمان فعالیت می کند می تواند تجربه هایش را بیاموزد به علاوه ما انتظار داریم یک عامل که یک محیط را با عامل های دیگر پر می کند و برای توانایی ایجاد ارتباط و همکاری کردن با آنها پردازش می شود و احتمالاً از جایی به جایی برای انجام مشابه حرکت می کند

تمام اینهایی که گفته شد ،بیشتر عاملهای نرم افزاری امروزه ،به طور منصفانه لطیف و موجوداتی با هدف خاصی هستند ،هرکدام از آنها می توانند بسیاری از آنچه که در بالا در یک مد عمومی طرح ریزی شده اند را انجام دهند.از این جهت عبارت “عامل نرم افزاری” شاید بهترین مفهوم چتری مشاهده شده باشد که یک محدوده از انواع عامل محدود وخاص بیشتر دیگر را می پوشاند.(nwana1996) اگرچه مانند انفرادی ها شاید توانایی عامل ها بیشتر در مضیقه باشد ،در تراکمشان ، آنها برای شبیه سازی عملکردهای یک “خواهر زن دیجیتالی” ابتدایی تلاش می کنند ،همانگونه که آشنایان صمیمانه خاص با کاربر و شرایط ،دانش را با کسانی که جزییات چگونگی دستیابی به اطلاعات و سرویس های مورد نیاز را بر عهده دارند تبادل می کنند.برای سازگاری با نیازمندی های یک مشکل خاص ،ممکن است هر عامل مراتب بیشتر یا کمتر ویژگی ها را دارا باشد.مانند آنهایی که درetzioni and weld(1995),franklin and graesser(1996)  به شمار آمده اند

-     واکنش پذیری :  قابلیت حس انتخابی و عمل کردن

-     خود مختاری:  هدف غیر مستقیم ،فعالیت حرفه ای و رفتار خود آغاز گری

-     رفتار کار اشتراکی :  توانایی کار در کنسرت با عامل های دیگر برای دستیابی به یک هدف رایج

-     “مرتبه دانش”(newell 1982)  توانایی ارتباط :   توانایی برقراری ارتباط با اشخاص و عامل های دیگر با زبانی که بیشتر شبیه عملکردهای زبانی انسان است تا پروتکل های برنامه به برنامه مرتبه نمادی معمولی

-     قابلیت استنتاجی :  توانایی عمل روی خاصیت های وظیفه ی چکیده با استفاده از دانش ابتدایی هدف های عمومی و روش های مقدم برای دستیابی به ارتجاعی بودن ؛ رفتن فراتر از اطلاعات داده شده و شاید داشتن مدل های صریح از خودش ،کاربر،شرایط و یا عامل ها ی دیگر

-     تداوم موقتی :  ماندگاری هویت و حالت در طول دوره های طولانی زمان

-     شخصیت :  توانایی آشکارسازی ویژگی های یک ویژگی قابل باور همانند احساس

-     انطباقی :  توانایی یادگیری و پیشروی توسط تجربه

-     انتقال پذیری :  توانایی انتقال در یک مسیر خود جهت گرفته از یک پایگاه میزبان به دیگری

عامل های فراگیری کار اشتراکی


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۰۹ ق.ظ
  • aaa ali

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی