مرکز مقالات امام حسن (ع)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو در pdf دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو در pdf

1- مقدمه و سابقه  
2- چکیده  
3- آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر محیط زیست  
4- عوامل آلوده کننده هوا  
- منابع اصلی آلودگی هوا  
- ذرات معلق در هوا :  
- مروری بر استاندارد گازهای آلاینده خودروها:  
مقادیر گازهای خروجی مجاز از اگزوز وسائط نقلیه تا سال 1980، طبق  
قانون هوای پاک آمریکا در‌موتورهای بنزینی  
- روش‌های مختلف برای کاهش و کنترل آلودگی در اتومبیل:  
5-آمار خودروهای تهران بزرگ و روش انتخاب:  
- آمارهای کیفی:  
- تعریف شاخص بهینگی تست اتومبیل:  
6- شرح دستگاه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری:  
- دستگاه نمونه گیر گازهای اگزوز :  
- دستگاه آنالیز گازهای اگزوز :  
-دستگاه آنالیز منو اکسید کربن (CO)  
دستگاه آنالیز دی اکسید کربن (CO2)  
دستگاه آنالیز اکسید های ازت :  
-دستگاه آنالیز اکسیژن :  
سیکل ترافیک (رانندگی ):  
الف) تعیین ضرایب آلودگی  
ب) تعیین تأثیر انواع دستگاه‌های کنترل‌کننده گازهای آلاینده که روی خودروها نصب می‌شود.  
- انواع سیکل‌های رانندگی متداول دنیا:  
7-نتایج آزمایشات :  
8- بحث و نتیجه گیری:  
9- مراجع :  

1- مقدمه و سابقه

این گزارش مرتبط با بند (4- ج) مهندسی می‌باشد. هدف از تهیه این گزارش، مطالعه و تدوین اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد پیشینه اجرای طرح‌های مشابه بوده؛ تا بتوان دیدی جامع نسبت به مراحل انجام پروژه‌های مشابه به‌دست آورده و در نهایت بتوان این پروژه در دست اجرا (BE1) را به صورت جامع و حتی کاملتر از موارد مشابه قبلی انجام داد. همچنین این مطالعه کمک می‌کند که از انجام کارهای تکراری (در صورت وجود ) خودداری شود

 2- چکیده

گزارش بررسی میزان کاهش آلاینده‌های خروجی اگزوز در اثر سرویس و تنظیم موتور خودرو شامل دو قسمت عمده می‌باشد. قسمت اول توسط شرکت کنترل ترافیک تهران به تشریح متد انتخاب خودروهایی که آزمایشات برروی آن‌ها انجام می‌شود پرداخته و نتایج حاصل از بررسی وضعیت سلامت فنی خودروهای بنزینی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. قسمت دوم ارائه نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در پژوهشگاه صنعت نفت برروی خودروهای انتخابی و تحلیل آن‌ها می‌باشد

درقسمت اول، یعنی متد انتخاب خودروهایی که آزمایشات برروی آن‌ها صورت گرفته، ابتدا خودروهایی که تعداد آن‌ها بسیار کم است از سیستم حذف گردیده‌اند. سپس جامعه مورد بررسی را به9 نوع اتومبیل (2 نوع ایرانی و 7 نوع خارجی) طبقه‌بندی کرده‌اند. این 9 نوع عبارتند از پیکان، رنو، پژو، تویوتا، شورلت، نیسان، ب.ام.و ، مزدا و جیپ . این خودروها در سه دهه 40-49 ، 50-59 ، 60-69 و70-71 مد نظر قرارگرفته‌اند چون از نظر فراوانی تجمعی، دارای اکثریت مطلق از نظر تعداد می‌باشند. در نهایت این جامعه به 17 زیرمجموعه تقسیم شده‌است که 7 نمونه از آن‌ها مربوط به پیکان و رنو و 9 نمونه دیگر مربوط به دیگر خودروهای موجود در سیستم می‌باشد. در ادامه، مطابق جدول زیر حجم هر طبقه از جامعه را به صورت زیر قرار داده‌اند

شماره طبقه

نوع خودرو

دهه ساخت

تعداد

پیکان

60-

پیکان

70-

پیکان

50-

پیکان

40-

رنو

60-

رنو

50-

رنو

70-

پژو

50-

پژو

70-

تویوتا

50-

تویوتا

60-

تویوتا

70-

شورلت

50-

نیسان

60-

ب.ام.و

50-

مزدا

60-

جیپ

60-

پس از مشخص کردن حجم هر نمونه در یک نمونه‌گیری مقدماتی ( pre sampling )، تعدادی خودرو از هر نمونه انتخاب شده‌اند. ضمناً در نمونه‌های انتخاب شده پارامترهای روغن سوزنی، وضعیت شمع ، وضعیت پلاتین، وضعیت فیلتر، وضعیت تعمیر خودرو و تنظیم موتور بررسی شده‌اند. در ادامه حجم نمونه از هر طبقه (ni) از روش انتساب نیمن تعیین گردیده است

که در این رابطه

(ni) حجم نمونه طبقه iام،

(Pi) نسبت تعداد طبقه iام به تعداد کل جامعه،

(Si) انحراف معیار طبقه iام و(n) تعداد نمونه در کل جامعه می‌باشد

برای استفاده از این رابطه باید si های زیر جامعه‌ها مشخص باشند که برآورد آن‌ها با استفاده از تحلیل نمونه مقدماتی بدست آمده است

نتایج نمونه‌گیری نهایی در جدول زیر آورده شده است

ردیف

طبقه

نوع خودرو

i

ni

انتخاب مدل برحسب فراوانی

پیکان

1354                   2 دستگاه

1356                   5 دستگاه

پیکان

1360                   2 دستگاه

1362                  3 دستگاه

1365                  2 دستگاه

پیکان

1349                  5 دستگاه

رنو

1361                  2 دستگاه

1369                  2 دستگاه

پژو

1356                  3 دستگاه

تویوتا

1356                  3 دستگاه

شورلت

1354                  3 دستگاه

نیسان

1363                  3 دستگاه

ب.ام.و

1354                  2 دستگاه

رنو

1357                  2 دستگاه

مزدا

1364                  2 دستگاه

رنو

1370                  2 دستگاه

تویوتا

1362                  2 دستگاه

جیب

1363                  2 دستگاه

پیکان

1370                  2 دستگاه

جمع کل خودروهای انتخاب شده                                                                                                             49دستگاه

در قسمت بعد مجدداً شاخص‌های بهینگی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد، مورد بررسی قرار گرفته و به هر کدام از آن‌ها امتیازی داده‌اند که طبق آن‌‌ها امتیاز خودرویی که بهینگی کامل دارد 100 و خودرویی که نقص کامل دارد 7 می‌باشد

برای انجام قسمت دوم که تست خودروها و انجام آزمایشات برروی آن‌ها می‌باشد، ابتدا ابزار آزمایشات با آنها انجام شده‌اند معرفی شده‌اند. این ابزار عبارتند از شاسی دینامومتر، دستگاه نمونه‌گیر گازهای اگزوز، دستگاه آنالیز گازهای اگزوز شامل دستگاه آنالیز منوکسیدکربن، دستگاه آنالیز دی‌اکسیدکربن، دستگاه آنالیز هیدروکربن‌ها، دستگاه آنالیز اکسیدهای ازت و دستگاه آنالیز اکسیژن

سپس انواع سیکلهای رانندگی را معرفی کرده و یکی از آن‌ها را انتخاب کرده‌ و تست را با آن سیکل انجام داده‌اند

لازم به یادآوری است که در این گزارش از روش تست و اندازه‌گیری آلاینده‌های مختلف صحبتی نشده است؛ و فقط در جداولی جداگانه مقادیر آلاینده‌ها و میزان مصرف سوخت، قبل و بعد از تنظیم داده شده‌اند

در پایان در یک نتیجه‌گیری، اثر تنظیم موتور را برروی آلاینده‌ها آورده‌اند که به عنوان مثال گفته شده است که تنظیم موتور می‌تواند CO را از gr/km 64 به gr/km 32و HC را از gr/km 1/5 به gr/km 7/2 برساند. همچنین در بخش نتیجه‌گیری در جدولی نشان داده شده است که تنظیم موتور اثر مطلوب‌تری بر روی خودروهای رده سنی پائین‌تر دارد


3- آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر محیط زیست

مسأله آلودگی محیط زیست که با پیشرفت تمدن، گریبان‌گیر جوامع بشری شده با عوامل رشد تمدن صنعتی در ارتباط است. مواد آلاینده‌ای که در شهر‌ها توسط منابع صنعتی ایجاد می‌شود، نه‌تنها به سلامت و موجودیت این شهرها لطمه وارد می سازد، بلکه آن‌چه هم اکنون به‌عنوان یک خطر جدی تلقی می‌شود، این است که در اثر توزیع این مواد در جو زمین، وضع کلی جو تحت تأثیر قرار گرفته و ترکیبات آن تغییر کرده که این تغییرات مسلماً به ضرر جامعه انسانی تمام می‌شود

منابع آلوده کننده در ایران به چهار گروه وسایل نقلیه موتوری، صنایع، کارخانجات، منابع گرمایشی خانگی و تجاری و منابع متفرقه نظیر سوزاندن زباله و غیره تقسیم می‌شود. مطابق آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، 97 درصد غلظت گاز سمی منوکسیدکربن در تهران مربوط به وسایل نقلیه موتوری است؛ و غلظت این گاز در مناطق پر ترافیک در محل رانندگان تا ppm 120 و در منازل داخل شهر نزدیک ppm10 می‌باشد. حال آن‌که استاندارد هوای پاک فقط ppm9 منوکسیدکربن را مجاز دانسته است

طبق گزارشات این سازمان 70-60 در صد کل آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه موتوری        می‌باشد. استفاده نابجا از اتومبیل، تنظیم نبودن موتورها، رفت و آمدهای غیر ضـروری و ایجاد ترافیـک سنگین، فضای بسیار آلوده کننده‌ای را برای محیط زیست مردم فراهم آورده است

4- عوامل آلوده کننده هوا

به طور کلی عواملی که در زندگی شهری سبب آلودگی هوا می‌گردند به سه دسته تقسیم می‌شوند: اصطکاک، تبخیر و احتراق

در احتراق ایده‌ال که فقط به صورت تئوری احتمال صورت گرفتن دارد، یک سوخت هیدروکربنی در اثر حرارت، با مقدار معینی اکسیژن در زمان کافی ترکیب شده و محصولات ثانویه و انرژی تولید می‌کند. در حالت تئوری و استوکیومتری محصولات احتراق فقط شامل بخارآب و دی‌اکسیدکربن می‌باشد که ترکیبات بی‌ضرری هستند. ولی احتراق ناقص به‌این صورت انجام نمی‌گیرد. در محصولات احتراق ناشی از احتراق ناقص منواکسید کربن، هیدروکربن‌های نسوخته و اکسیدهای نیتروژن وجود دارند

-   کیفیت برخی آلاینده های هوا

آلاینده‌ها می‌توانند به‌صورت جامد، قطرات مایع و یا به صورت گاز باشند؛ که به مواد جامد و مایع اصطلاحاً ذرات گفته می‌شود. پس مواد آلوده کننده شامل دو دسته عمده از ذرات و گازها هستند

ذرات آلاینده هوا بدون توجه به نام شیمیایی بر حسب کیفیت به ترتیب زیر تقسیم‌بندی می‌شود

الف) smoke : که عبارت است از ذرات جامد یا مایع که قطرشان کم‌تر از یک میکرون است و در نتیجه احتراق یا تقطیر به وجود می‌آید

ب) fume

ج)  dost

د)  mist : عبارت است از ذرات مایع  با قطر‌ بیش از 100 میکرون که در اثر فعالیت‌های صنعتی، مثل اسپری و تزریق کردن و یا در اثر میعان بخارات در اتمسفر و یا در نتیجه تأثیر نور خورشید روی گازهای خروجی اتومبیل‌ها به‌وجود می‌آید. اگر در mist تغییر صورت گرفته و غلیظ شود به صورت aerosol در می‌آید

غلظت آئروسل در هوا نشان دهنده میزان کلی آلودگی شهرهاست. از اگزوز اتومبیل‌ها مقدار زیادی آئروسل بسیار ریز خارج می‌شود بیش از دوسوم مواد خروجی اتومبیل‌ها ذراتی هستند که قطرشان بین            06/0 – 02/0میکرون می‌باشد

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو در pdf

 

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۶، ۰۷:۱۸ ق.ظ
  • aaa ali

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی